Kurser

På våra kurser får barnen på ett lekfullt sätt lära sig om positiv förstärkning som metod för att påverka andras beteenden. Positiv förstärkning innebär att fokusera på och belöna önskade beteenden medan oönskade beteenden ignoreras, principer som kan användas för att te x träna ett djur att komma när man ropar dess namn, uppmuntra vänlighet hos sina klasskamrater eller påverka vilken mat man får i skolan. De praktiska övningarna anpassas efter gruppen och kan t ex handla om hur man hur man samarbetar kring en uppgift, hur man lär någon annan att utvecklas i en viss färdighet, t ex. pingis, eller hur man får en kanin att inte vara rädd för att bli klappad. Vi kan ha med oss djur, t ex kanin, hamster eller hund för att visa hur man kan träna dem. Barnen får även lära sig om djurs naturliga beteenden och behov.

Att ha djur, eller filmer och exempel på djurträning, på kurserna har många positiva effekter, även för barn som från början inte har ett stort djurintresse. Djuren sprider glädje och de dömer aldrig människor i förväg, utan handlar efter hur de blir behandlade. Att se hur effektivt det är att använda belöningsbaserad träning för att få ett djur att göra som man vill skapar motivation för att använda andra metoder än våld, skrik och hot för att få sin vilja fram bland klasskamrater, syskon eller lärare. Att få kunskap om djurs naturliga beteenden och behov, och vår skyldighet att tillgodose dessa behov när vi håller djur i fångenskap, påminner om att vi alla behöver t ex trygghet för att må bra och för att kunna lära oss nya saker.

Detta bildspel kräver JavaScript.

I alla övningar är vägen viktigare än målet; vi fokuserar på att hitta glädjen i själva uppgiften, inte på prestation eller resultat. Aktiviteterna har inga vinnare eller förlorare och är uppbyggda så barnen inte ska känna sig utpekade eller känna prestationsångest. Barnen får hela tiden känna sig delaktiga och arbeta tillsammans mot ett mål. Framsteg och gott samarbete uppmärksammas och misstag ignoreras. Barnen lär sig att ta vara på ögonblicken när någon annan gör något man tycker om, istället för att bli arg när det inte blir som man vill. De får öva på tålamod och de får en förståelse för att alla är olika och har olika förutsättningar.

I samtalen mellan de praktiska övningarna strävar vi efter att barnen får uttrycka sig fritt och förstå att varje individs tankar är betydelsefulla. Vi ställer tankeväckande frågor och lyssnar på och pratar om barnens funderingar. Att bli lyssnad på och få utrymme för sina tankar är en viktig del i utvecklingen för att hitta sina egna värderingar och för att acceptera andras värderingar.

Under Kursutbud ser du vilka kurser vi erbjuder. Lär gärna mer om värderingarna bakom våra övningar under Verksamheten.

Kurserna vänder sig till skolklasser, fritidshem, grupper och familjer.

Vi håller även gärna försläsningar och kurser för föräldrar, lärare och andra intresserade vuxna!