Utvecklas med djur på allas villkor

Omhändertagandet av ett djur, med stödet från en vuxen, kan utveckla barnets förmåga att leva sig in i andra när de får ge omsorg och känna ansvar för en levande varelse. Margaretha Öhman som skrivit boken Empati genom lek och språk, menar att viljan att hjälpa andra utvecklas när barn får ge omsorg och känna ansvar.

Sahun

Empati handlar inte bara om att kunna leva sig in i andras känslor utan även om att hjälpa andra och hur vi förhåller oss till andra. Här får barnen lära sig hur de kan träna djur med positiv förstärkning (en metod som brukar kallas för klickerträning). Barnen får tips på hur de kan lära sig att läsa av djuren och hur de kan bygga upp en kommunikation på djurens villkor. Hur de kan lära sig läsa av sina djur så de aldrig behöver bli trängda och springa undan. Vi tror att en av de vanligaste anledningarna till att barnen tröttnar på sina djur är just bristen på kontakt. Exempelvis att kaninen springer och gömmer sig när barnen kommer in i buren. Vi har mött många barn som har tröttnat på sina husdjur, men när de fått lära sig mer om djurens behov och om hur de kan bygga upp en ömsesidig kontakt med sina djur, har många fått inspirationen tillbaka.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Vi tror djur kan hjälpa till och öppna upp människor, få dem att visa sina fina sidor och ge kärlek, som de tidigare av olika anledningar inte har förmått sig till att göra. Djur har en förmåga att sprida glädje och de dömer aldrig människor i förväg, utan handlar efter hur de blir behandlade. Att med stöd från en vuxen låta barnen få värna om en varelse som är helt beroende av dem för att må bra, kan förstärka känslan av att få känna ansvar och vara behövd. Barnen har ett stort behov av att känna trygghet och få stöd av en vuxen som de litar på. Genom att vi möts i ett gemensamt intresse och jobbar mot samma mål tillsammans med barnen, hoppas vi att barnen kommer få ett förtroende för oss och att vi kan stödja dem till att våga vara sig själva.

IMG_6671OLYMPUS DIGITAL CAMERAIMG_8945

Genny Myers, Lärare och Forskare i människans utveckling, miljö och etologi skriver i boken Children and animals: ”För att barn ska få ett etiskt tänkande som innefattar alla levande varelser räcker det inte med att barnen endast har människor i sin närhet, utan för att få en helhetssyn i sitt etiska tänkande är det lika viktigt att de också umgås med andra levande varelser”.

Vi tror dock att det inte bara räcker att vara med djur för att utveckla sin empatiska förmåga – utan mer hur vi är med djur och förhåller oss till våra djur. Empati handlar mycket om att öppna upp sin förmåga att leva sig in i andra. Om vi bara kör på och tvingar djuren att vara med i våra liv, utan att stanna upp och försöka mötas på deras villkor, tror vi det är minst lika lätt att bli av med vår empatiska förmåga trots att vi har djur runt omkring oss. Risken finns att vi utvecklar ett förhållande till våra djur där vi trycker ner dem, korrigerar dem och utsätter dem för olika typer av obehag  utan att reflektera om djuren verkligen mår bra i det vi gör.

IMG_2834

Hos oss arbetar vi med tillämpad beteende analys, vi lär barnen att verkligen titta på situationerna, beteendena och vad de får för konsekvenser. Vi sätter oss mycket och tittar på djuren. Om en kanin t.ex springer undan försöker vi titta på alla beteenden som hände innan kaninen sprang undan. På så sätt kan vi lära oss mer och börja förstå när kaninen behöver avstånd väldigt tidigt, innan den har hunnit sluta med det den håller på med och har sprungit undan. Detta ger oss bra förutsättningar för att anpassa träningen så kaninen hela tiden kan slappna av och får ta allt i sin takt.

IMG_6620IMG_6478

Vi är även väldigt måna om att alla djuren har valmöjligheter och att de kan känna att de har kontroll över sin situation. Tex. har kaninerna en stor del i skogen där inga människor går in, där de får vara helt ifred. Sedan har de en liten del dit kaninerna kan komma och frivilligt söka kontakt med oss när de vill. Vi är samtidigt mycket måna om att vänta in kaninerna och de har egna små pallar där de kan sätta sig för att visa om de vill gosa eller bli klappade.

DSC_0281

Fåren kan säga ja och nej, genom att de vrider på huvudet när de inte vill och ställer sig rakt när de vill. På så sätt har barnen möjlighet att verkligen få lära känna varje får och vad var och en har för behov. De kan hela tiden fråga fåren var de vill bli klappade eller inte. Fåren kan på ett tydligt sätt visa vad de tycker om och inte. Detta öppnar upp för en mycket speciell kontakt, där fåren och barnen kan umgås på ett mycket lyhört sätt tillsammans. Detta öppnar upp för att barnen börjar försöka leva sig in i vad en annan varelse har för behov och behöver, vilket som vi tror är väldigt väldigt stärkande för empatin.

IMG_2569