Vision

I ett samhälle där vi kan se både människor, djur och miljön far illa, vill vi uppmuntra barnen att tro på sig själva och sin förmåga att kunna och vilja förändra. Vi vill stödja barnen i deras utveckling till att känna respekt och empati för människor, djur och natur. Vi tror dock att det är svårt att se och förstå andra när man inte själv känner sig sedd och förstådd. Därför vill vi, genom att arbeta med att stärka barnens självkänsla, stödja dem till att hitta ett välbefinnande i sig själva och till att hitta vägar där de behandlar andra väl.